به گزارش شهریار به نقل از ایمنا، بازدیدکنندگان اغلب بر اساس کیفیت فضاهای عمومی، یک شهر را ارزیابی می‌کنند. با در نظر گرفتن این مورد، اگر میدان‌ها و خیابان‌های یک شهر حس سردی یا ناامنی را برای فرد گردشگر برانگیزد، حتی با وجود جاذبه‌های گردشگری زیبا و خاص، این شهر موقعیت خود را به عنوان […]

به گزارش شهریار به نقل از ایمنا، بازدیدکنندگان اغلب بر اساس کیفیت فضاهای عمومی، یک شهر را ارزیابی می‌کنند. با در نظر گرفتن این مورد، اگر میدان‌ها و خیابان‌های یک شهر حس سردی یا ناامنی را برای فرد گردشگر برانگیزد، حتی با وجود جاذبه‌های گردشگری زیبا و خاص، این شهر موقعیت خود را به عنوان “جذاب” از دست خواهد داد.

با درک این موضوع، پایتخت چک شکاف‌های شهری موجود را با راه‌اندازی دور هفتم طرحی موسوم به “صندلی‌ها و میزهای پراگ” برطرف می‌کند. بر اساس این پروژه، با احیای خیابان‌ها و میادین شهر، فضای اجتماعی و نشاط شهری در پراگ نیز تقویت خواهد شد.

هدف این طرح در واقع این است که تمام ساکنان و حتی مؤسسات پراگ این شانس را داشته باشند که صندلی‌ها و میزهای مورد نظر خود را در فضای خالی دلخواه خود قرار دهند. به عبارت دیگر، آن‌ها تشویق می‌شوند به مکان‌های خالی جانی دوباره ببخشند و به بهسازی آن‌ها کمک کنند.

پروژه صندلی‌ها و میزهای پراگ برای اولین بار در سال ۲۰۱۶ به راه افتاد و طی چند سال گذشته محبوبیت زیادی کسب کرد و بازخورد مثبتی دریافت کرد. در سال ۲۰۲۱، صندلی‌ها و میزهای مشکی در ۸۶ مکان در پارک‌ها، میادین، خیابان‌ها و مناطق فرهنگی یا اجتماعی قرار گرفتند.

صندلی‌ها و میزهای پراگ نمونه‌ای از پروژه‌ای در مقیاس کوچک با تأثیر بزرگ است. قرار دادن این مبلمان در مکان‌هایی که صندلی وجود ندارد به “مکان‌سازی و نشاط شهری” کمک می‌کند زیرا با گردهم آمدن ساکنان، تعامل اجتماعی بیشتری به وقوع می‌پیوندد؛ این همان چیزی است که نبود آن به ویژه در دوران کرونا به چشم می‌خورد.

کسانی که مایل به داشتن مبلمان شهری در یک مکان خاص هستند می‌توانند تا ۲۰ ژانویه درخواست خود را از طریق درگاه شهرداری پر کنند. ساکنان و مؤسسات باید حداقل ۹ صندلی و سه میز را درخواست بدهند که دسترسی عمومی را به صورت رایگان برای تمام روز فراهم کنند.

صندلی‌ها و میزهای پراگ نمونه‌ای از پروژه‌ای در مقیاس کوچک با تأثیر بزرگ است. قرار دادن این مبلمان در مکان‌هایی که صندلی وجود ندارد به “مکان‌سازی و نشاط شهری” کمک می‌کند زیرا با گردهم آمدن ساکنان، تعامل اجتماعی بیشتری به وقوع می‌پیوندد؛ این همان چیزی است که نبود آن به ویژه در دوران کرونا به چشم می‌خورد.

کسانی که مایل به داشتن مبلمان شهری در یک مکان خاص هستند می‌توانند تا ۲۰ ژانویه درخواست خود را از طریق درگاه شهرداری پر کنند. ساکنان و مؤسسات باید حداقل ۹ صندلی و سه میز را درخواست بدهند که دسترسی عمومی را به صورت رایگان برای تمام روز فراهم کنند.

صندلی‌ها و میزهای پراگ نمونه‌ای از پروژه‌ای در مقیاس کوچک با تأثیر بزرگ است. قرار دادن این مبلمان در مکان‌هایی که صندلی وجود ندارد به “مکان‌سازی و نشاط شهری” کمک می‌کند زیرا با گردهم آمدن ساکنان، تعامل اجتماعی بیشتری به وقوع می‌پیوندد؛ این همان چیزی است که نبود آن به ویژه در دوران کرونا به چشم می‌خورد.

کسانی که مایل به داشتن مبلمان شهری در یک مکان خاص هستند می‌توانند تا ۲۰ ژانویه درخواست خود را از طریق درگاه شهرداری پر کنند. ساکنان و مؤسسات باید حداقل ۹ صندلی و سه میز را درخواست بدهند که دسترسی عمومی را به صورت رایگان برای تمام روز فراهم کنند.