شهردار منطقه ۲ تبریز گفت: ساماندهی و ترمیم روشنایی همه مسیرهای تحت پوشش و پارک‌های این منطقه، عملیاتی شده است. به گزارش قلم پرس، موسی علی پور گفت: به منظور حفظ امنیت شهروندان به هنگام تردد از مسیرهای تحت پوشش این منطقه و برای استفاده بدون مشکل خانواده‌ها و مسافران و گردشگران از فضاهای سبز شهری، […]شهردار منطقه ۲ تبریز گفت: ساماندهی و ترمیم روشنایی همه مسیرهای تحت پوشش و پارک‌های این منطقه، عملیاتی شده است.

به گزارش قلم پرس، موسی علی پور گفت: به منظور حفظ امنیت شهروندان به هنگام تردد از مسیرهای تحت پوشش این منطقه و برای استفاده بدون مشکل خانواده‌ها و مسافران و گردشگران از فضاهای سبز شهری، ترمیم و ساماندهی روشنایی معابر سطح حوزه عملیاتی شده است.  
وی افزود: وضعیت روشنایی میادین، همه زیرگذرها و روگذرها، پل‌های عابر پیاده و ۳۲ پارک موجود در این منطقه با بررسی و رفع نواقص چراغ برق‌ها و تعویض حباب‌های شکسته و لامپ‌های معیوب و بررسی سیم‌های تیرهای روشنایی و پایه چراغ‌ها، رسیدگی شده است.
شهردار منطقه ۲، تامین امنیت خانواده‌ها و کودکان به هنگام تردد از معابر و استفاده از فضای پارک‌ها به هنگام شب و ایجاد زیبایی بصری را از اهم مواردی اعلام کرد که در برنامه مرمت روشنایی معابر منطقه، اهتمام ویژه‌ای برای آن به کار گرفته شده است.