طرح و ایده علمی باید به مرحله تولید ثروت برسد
طرح و ایده علمی باید به مرحله تولید ثروت برسد

مدیر پژوهش و فناوری پالایشگاه تبریز گفت : حمایت از نوآوری و فناوری و به خصوص نمایشگاه ربع رشیدی ، یک رسالت برای پالایشگاه نفت تبریز است.

به گزارش قلم پرس، محمد حسین گل صنملو در حاشیه نهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی با بیان اینکه نمایشگاه یک مکان برای عرضه و تقاضا است اظهار داشت : پالایشگاه نفت تبریز دارای یک سری تولیدات خاص مثل روعن موتور ، روغن آریا و محصولات جدید دیگری است که نمایشگاه ربع رشیدی یک مکان و بستر مناسبی برای شناسایی و معرفی این محصولات است.
وی گفت :بعد از وقفه ای که به خاطر محدودیت های کرونایی در برگزاری نمایشگاه پیش آمد ، امثال شاهد نمایشگاهی پربار و فعال هستیم.
مدیر پژوهش پالایشگاه تبریز گفت : نظام ملی نو آوری بر این تأکید دارد که تولید علم تا مرحله تولید ثروت پیش برود و هیچ گاه در حد یک طرح و ایده باقی نماند چرا که اگر علمی در مرحله عمل قرار نگیرد ، نفعی برای بشیریت نخواهد داشت.
وی افرود : این نمایشگاه پلی است بین صاحبان طرح و ایده با سرمایه گذاران و تولید کنندگان ، و به همین جهت برگزاری چنین نمایشگاههایی می تواند به توسعه و پیشرفت بیانجامد.