سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بر ضرورت پرهیز از مدیریت سلیقه ای در منطقه تاریخی- فرهنگی تبریز تاکید کرد. به گزارش قلم پرس، محمد عزتی امروز در قرار خدمت شهرداری منطقه ۸ تبریز که با حضور مدیرکل امور شهری و روستاهای استان، شهردار تبریز، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر در حال برگزاری […]سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بر ضرورت پرهیز از مدیریت سلیقه ای در منطقه تاریخی- فرهنگی تبریز تاکید کرد.

به گزارش قلم پرس، محمد عزتی امروز در قرار خدمت شهرداری منطقه ۸ تبریز که با حضور مدیرکل امور شهری و روستاهای استان، شهردار تبریز، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر در حال برگزاری است، گفت: یکی از معیارهای تقسیم بندی بافت تاریخی و فرهنگی تبریز، باروی این شهر است که بخشی از آن در بارو و بخشی دیگر خارج از بارو قرار داشت.