ضرورت  افزایش سرانه بهداشت و درمان کشور
ضرورت  افزایش سرانه بهداشت و درمان کشور
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز خواستار افزایش سرانه بهداشت و درمان کشور شد و گفت: با توجه به اعتبارات محدود دولتی توجه به بهره وری اجتناب ناپذیر است و باید بتوانیم با تاکید بر بهره وری بر کیفیت خدمات ارائه شده در بخش درمان بیفزاییم.

به گزارش قلم پرس، بهمن نقی پور عصر امروز در نخستین همایش بهره وری و بهینه سازی مصرف در نظام سلامت، در این همایش همکاری بین بخشی را حلقه گمشده نظام سلامت دانست و  اظهار کرد: توسعه بهره وری و بهینه سازی مصرف نیازمند همراهی و هماهنگی تمامی دستگاه های اجرایی و خدماتی در سطح کشور است.

وی از سلامت جامعه به عنوان  یکی از اساسی ترین دغدغه های جامعه بشری نامبرد و خاطرنشان کرد: با همکاری بین بخشی است که می توانیم از بهره وری صحبت کنیم ، اگر همکاری سازمان ها و نهادها  با یکدیگر صورت نگیرد بهره وری مفهوم نخواهد داشت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز، آموزش و پرورش نیروهای انسانی را یکی از عناصر مهم در تامین بهره وری در حوزه بهداشت و سلامت کشور عنوان کرد و گفت: مهارت افزایی نیروی انسانی به عنوان یکی از محورهای اصلی بهره وری مطرح است از این رو باید در بخش سلامت نیز با تکیه بر آموزش های تخصصی افزادی با انگیزه، متخصص و متعهد را در این بخش تربیت کنیم.

نقی پور، لزوم بهره وری در ساختار اداری بخش بهداشت را مورد توجه قرار داد و گفت: ایجاد ساختارهای مشخص، استاندارد و فرآیندهای دقیق اجرایی به تحقق بهره وری در ساختار نظام سلامت کمک خواهد کرد.

وی رفع فرآیندهای مبهم را زمینه ساز تحقق بهره وری در بخش سلامت دانست و خاطرنشان کرد: با از میان برداشتن فرآیندهای مبهم می توان بسیاری از موازی کاری ها در نظام سلامت را رفع کرد و جلوی بسیاری از هزینه های اضافی را گرفت.

نقی پور با اشاره به محدودیت منابع کشور اظهار کرد: منابع کشور محدود است و امروز برای تحقق برنامه های نظام سلامت ناگزیر به اجرای دقیق برنامه های مبتنی بر بهره وری هستیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز خواستار افزایش سرانه بهداشت و درمان کشور شد و گفت: با توجه به اعتبارات محدود دولتی توجه به بهره وری اجتناب ناپذیر است و باید بتوانیم با تاکید بر بهره وری بر کیفیت خدمات ارائه شده در بخش درمان بیفزاییم.

انتهای پیام/