در ادامه طرح ساماندهی بازار بزرگ مشروطه، عملیات آسفالت‌ریزی ورودی کوچه امامزاده به حیاط بازار نگین آغاز شد. به گزارش قلم پرس، در راستای اجرای طرح نوسازی و ساماندهی پروژه‌های عمرانی شرکت عمران و توسعه آذربایجان، عملیات آسفالت‌ریزی ورودی کوچه امامزاده به حیاط نگین، طبق اعلام قبلی با پیگیری‌های مدیرعامل و اجرای عملیات توسط معاونت […]در ادامه طرح ساماندهی بازار بزرگ مشروطه، عملیات آسفالت‌ریزی ورودی کوچه امامزاده به حیاط بازار نگین آغاز شد.

به گزارش قلم پرس، در راستای اجرای طرح نوسازی و ساماندهی پروژه‌های عمرانی شرکت عمران و توسعه آذربایجان، عملیات آسفالت‌ریزی ورودی کوچه امامزاده به حیاط نگین، طبق اعلام قبلی با پیگیری‌های مدیرعامل و اجرای عملیات توسط معاونت فنی و عمرانی شرکت آغاز و تکمیل شد.
همچنین عملیات آسفالت‌تراشی محل فوق توسط عوامل فنی شرکت، قبلاً انجام گرفته بود.