سمن ها چشم بینای نهادهای ناظر در جامعه هستند
سمن ها چشم بینای نهادهای ناظر در جامعه هستند

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی گفت: سازمان های مردم نهاد چشم بینای نهادهای ناظر جامعه در راستای نظارت بر اجرای صحیح قوانین از طریق مردم و دستگاه های اجرایی هستند.

به گزارش قلم پرس، احمد موقری در اولین جلسه مجمع نهادهای مردمی همکار که وفق ماده ۱۲ دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه برگزار شد، با اشاره به این که یکی از اولویت های برنامه تحولی دستگاه قضا، مشارکت و تعامل با سمن ها و استفاده از ظرفیت آن ها در راستای کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی و همچنین کاهش ورودی پرونده به محاکم قضایی است، بر استفاده حداکثری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد و نهادهای مرتبط با دادگستری تأکید کرد و گفت: سیاست قوه قضائیه، قضازدایی و بازسازگاری و اصلاح مجرمین است.
وی مشارکت در سیاست گذاری، مشارکت در پیشگیری از وقوع جرم، مشارکت در حمایت از بزه دیدگان، مشارکت در میانجیگری و صلح و سازش، مشارکت در نظارت بر اجرای قوانین، مشارکت در فرآیند رسیدگی، مشارکت در بازاجتماعی شدن متهمان و مجرمان، را از جمله حوزه های مشارکت نهادهای مردمی اعلام کرده و افزود: قوه قضائیه در تعامل با نهادهای مردمی، به هیچ وجه در امور تشکل های مردم نهاد مداخله نمی کند و افراد در قالب شخصیت حقوقی و پس از ثبت نام در سامانه با دادگستری همکاری خواهند کرد.
موقری افزایش اطلاعات حقوقی جامعه و جمع آوری گزارشات و اخبار مردمی مرتبط با قوه قضائیه از طریق نهادهای مردمی را مؤثرتر دانسته و ادامه داد: سازمان های مردم نهاد اهرمی برای نظارت مردم بر مردم و مردم بر مسئولان به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی و جرایم هستند؛ سمن ها می توانند در احیای حقوق عامه نیز با دادگستری همکاری کنند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی ادامه داد: سازمان های مردم نهاد در راستای نظارت بر اجرای صحیح قوانین از طریق مردم و دستگاه های اجرایی به عنوان چشم بینای نهادهای ناظر در جامعه هستند.
موقری از همه نهادهای مردمی برای حضور و مشارکت در برنامه های تحولی قوه قضائیه دعوت به عمل آورد و برای تسهیل در ارائه خدمات به این سازمان توسط قوه قضائیه و تسهیل همکاری آن ها با قوه قضائیه و استفاده از ظرفیت آن ها خواست در سامانه اداره کل مشارکت های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضائیه به آدرس اینترنتی https://mosharekat.eadl.ir  ثبت نام کنند.