سعید محمد با ایجاد شبکه ستادی خود با عنوان همیاران (هواداران محمد، یاوران رئیسی) رسما از سیدابراهیم رئیسی اعلام حمایت کرده است با سفر به تبریز با شخصیت‌های سیاسی و فعالان فرهنگی و اجتماعی استان دیدار و در محوطه‌ی ارک تبریز و در فضای باز در اجتماع حامیان رئیسی سخنرانی کرد. وحید عبدی ۰۰:۵۹ ۱۴۰۰-۳-۱۳ […]

سعید محمد با ایجاد شبکه ستادی خود با عنوان همیاران (هواداران محمد، یاوران رئیسی) رسما از سیدابراهیم رئیسی اعلام حمایت کرده است با سفر به تبریز با شخصیت‌های سیاسی و فعالان فرهنگی و اجتماعی استان دیدار و در محوطه‌ی ارک تبریز و در فضای باز در اجتماع حامیان رئیسی سخنرانی کرد.

وحید عبدی ۰۰:۵۹ ۱۴۰۰-۳-۱۳

http://fna.ir/1v34p