حجت الاسلام رسول برگی رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز از رونمایی فاز نخست سامانه شفافیت شهرداری خبر داد. به گزارش قلم پرس، رسول برگی با اعلام خبر رونمایی از سامانه شفافیت گفت: شفافیت در مدیریت شهری ضامن حرکت به سوی حکمرانی مطلوب و مقابله با فساد و تخلف است. دستاورد مدیریت شهری در این سامانه […]حجت الاسلام رسول برگی رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز از رونمایی فاز نخست سامانه شفافیت شهرداری خبر داد.

به گزارش قلم پرس، رسول برگی با اعلام خبر رونمایی از سامانه شفافیت گفت: شفافیت در مدیریت شهری ضامن حرکت به سوی حکمرانی مطلوب و مقابله با فساد و تخلف است. دستاورد مدیریت شهری در این سامانه بسیار مهم و ارزشمند است که در دوره های قبلی در حوزه شفافیت آنگونه که باید کار نشده بود اما به همت همکاران محترم در شورای اسلامی که واقعا از ابتدای شورای ششم پیگیر شفافیت در شهرداری بوده اند و شهردار محترم، از فاز نخست سامانه شفافیت در جلسه آتی شورای اسلامی شهر رونمایی خواهد شد.