ساماندهی بلوار چایکنار با کاشت ۲۰۰ اصله نهال
ساماندهی بلوار چایکنار با کاشت ۲۰۰ اصله نهال

ساماندهی بلوار چایکنار با کاشت ۲۰۰ اصله نهال شهردار منطقه ۸ از ساماندهی اساسی فضای سبز در حاشیه های بلوار چایکنار با کاشت ۲۰۰ اصله نهال به همراه سنگفرش پیاده رو ها و ساماندهی مهرانه رود خبر داد. به گزارش شهریار، حسین منیری فر ضمن اعلام خبر فوق افزود: طرح ساماندهی بلوار چایکنار توسط شهرداری […]ساماندهی بلوار چایکنار با کاشت ۲۰۰ اصله نهال

شهردار منطقه ۸ از ساماندهی اساسی فضای سبز در حاشیه های بلوار چایکنار با کاشت ۲۰۰ اصله نهال به همراه سنگفرش پیاده رو ها و ساماندهی مهرانه رود خبر داد.

به گزارش شهریار، حسین منیری فر ضمن اعلام خبر فوق افزود: طرح ساماندهی بلوار چایکنار توسط شهرداری منطقه ۸ در دست اجراست که علاوه بر سنگفرش پیاده روهای چایکنار، درختکاری  درطول مسیر چایکنار و ساماندهی فضای سبز و درختکاری داخل مهرانه رود توسط شهرداری منطقه ۸ اجرایی شده است.

وی افزود: در این راستا طی روزهای گذشته بالغ بر ۲۰۰ اصله درخت ریشه پر در پیاده روهای مسیر چایکنار در محدوده شهرداری منطقه ۸  کاشت شده است و بهسازی فضای سبز این مسیر منجر به توسعه و نوسازی فضای سبز در بلوار چایکنار خواهد شد.