زمینگیر شدن هواپيماى ايران ايرتور بهنگام فرود در فرودگاه تبريز
زمینگیر شدن هواپيماى ايران ايرتور بهنگام فرود در فرودگاه تبريز

هواپيماى ايران ايرتور بهنگام فرود در فرودگاه تبريز، زمينگير شد. به گزارش قلم پرس به نقل از کن نیوز، پرواز۹۴۶ هواپيماى ايران ايرتور تهران به تبریز بهنگام فرود در فرودگاه تبريز، زمينگير شد. شاهدان عينى از مشاهده آتش در تاير ارابه اصلى خبر دادند كه سريعاً توسط ايمنى و آتش نشانى فرودگاه خاموش شد. اين حادثه […]

هواپيماى ايران ايرتور بهنگام فرود در فرودگاه تبريز، زمينگير شد.

به گزارش قلم پرس به نقل از کن نیوز، پرواز۹۴۶ هواپيماى ايران ايرتور تهران به تبریز بهنگام فرود در فرودگاه تبريز، زمينگير شد. شاهدان عينى از مشاهده آتش در تاير ارابه اصلى خبر دادند كه سريعاً توسط ايمنى و آتش نشانى فرودگاه خاموش شد.

اين حادثه موجب ترکیدگی هر چهار تاير عقب شد و هواپيما در تبريز زمينگير است.