زمینگیر شدن هواپیماى ایران ایرتور بهنگام فرود در فرودگاه تبریز
زمینگیر شدن هواپیماى ایران ایرتور بهنگام فرود در فرودگاه تبریز

هواپیماى ایران ایرتور بهنگام فرود در فرودگاه تبریز، زمینگیر شد. به گزارش قلم پرس به نقل از کن نیوز، پرواز۹۴۶ هواپیماى ایران ایرتور تهران به تبریز بهنگام فرود در فرودگاه تبریز، زمینگیر شد. شاهدان عینى از مشاهده آتش در تایر ارابه اصلى خبر دادند که سریعاً توسط ایمنى و آتش نشانى فرودگاه خاموش شد. این حادثه […]

هواپیماى ایران ایرتور بهنگام فرود در فرودگاه تبریز، زمینگیر شد.

به گزارش قلم پرس به نقل از کن نیوز، پرواز۹۴۶ هواپیماى ایران ایرتور تهران به تبریز بهنگام فرود در فرودگاه تبریز، زمینگیر شد. شاهدان عینى از مشاهده آتش در تایر ارابه اصلى خبر دادند که سریعاً توسط ایمنى و آتش نشانى فرودگاه خاموش شد.

این حادثه موجب ترکیدگی هر چهار تایر عقب شد و هواپیما در تبریز زمینگیر است.