ریزش آوار در محل حفر و کارگاه تونل انرژی تبریز
ریزش آوار در محل حفر و کارگاه تونل انرژی تبریز

ریزش آوار در محل حفر و کارگاه ایستگاه خاقانی تبریز به گزارش قلم پرس، بر اثر ریزش تونل انرزی در محل حفاری ایستگاه خاقانی پنج نفر از کارگران زیر آوار ماندند. طی این حادثه پنج نفر محبوس شده بودند که دونفر توسط عوامل آتش نشانی نجات وجهت درمان در اختیار اورژانس قرارگرفت.عملیات ادامه دارد وپنج […]

ریزش آوار در محل حفر و کارگاه ایستگاه خاقانی تبریز

به گزارش قلم پرس، بر اثر ریزش تونل انرزی در محل حفاری ایستگاه خاقانی پنج نفر از کارگران زیر آوار ماندند.

طی این حادثه پنج نفر محبوس شده بودند که دونفر توسط عوامل آتش نشانی نجات وجهت درمان در اختیار اورژانس قرارگرفت.عملیات ادامه دارد وپنج دستگاه آمبولانس اورژانس تبریز در محل مستقر هستند

 تلاش برای نجات سه نفر باقیمانده ادامه دارد.

 

photo_2017-01-13_15-48-40