رهایی از چوبه دار پس از ۱۸ سال با رضایت اولیای دم
رهایی از چوبه دار پس از ۱۸ سال با رضایت اولیای دم

رئیس دادگاه عمومی بخش ایلخچی گفت: مددجوی زندانی محکوم به قصاص نفس پس از 18 سال با تلاش همکاران قضایی و ورود ریش سفیدان منجر به رضایت شد.

به گزارش قلم پرس، محمدباقر فتحی اظهار داشت: یک فقره پرونده قصاص نفس پس از ۱۸ سال در حوزه قضایی بخش ایلخچی منجر به رضایت شده و مددجوی زندانی از چوبه دار رهایی یافت.
رئیس دادگاه عمومی بخش ایلخچی ادامه داد:با عنایت خداوند متعال وبا تلاشهای مجدانه همکاران اجرای احکام کیفری و با ورود ریش سفیدان و معتمدین محلی و برگزاری جلسات متعدد با خانواده محترم اولیای دم پرونده قصاص نفس پس از ۱۸ سال منجر به رضایت شد.