رفع مشکلات بیش از ۱۲۰ واحد تولیدی و صنعتی در آذربایجان شرقی
رفع مشکلات بیش از ۱۲۰ واحد تولیدی و صنعتی در آذربایجان شرقی

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: طی شش ماهه اول سال 1400، مسایل و مشکلات بیش از 120 واحد تولیدی و صنتعی توسط ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مرتفع شده است.

به گزارش قلم پرس، موسی خلیل الهی با بیان اینکه حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع، تولید و به ‌تبع آن اشتغال یکی از اولویتهای دستگاه قضایی در استان است، اظهار داشت: در راستای حمایت از تولید و واحدهای صنعتی در استان اقدامات بسیار خوبی انجام شده و تعدادی از واحدهای دارای مشکل به چرخه تولید بازگشته اند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: طی شش ماهه اول سال ۱۴۰۰، مسایل و مشکلات بیش از ۱۲۰ واحد تولیدی و صنعتی توسط ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مرتفع شده است.