شهردار منطقه ۲ تبریز با رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه استان، دیدار و گفتگو کرد. به گزارش قلم پرس، موسی علی پور به همراه جمعی از معاونان و مدیران این منطقه با اکبر عیسی زاده رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه استان، دیدار و گفتگو کرد. در روند این دیدار، مدیران سازمان‌های مذکور برای همکاری فی مابین شهرداری […]شهردار منطقه ۲ تبریز با رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه استان، دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش قلم پرس، موسی علی پور به همراه جمعی از معاونان و مدیران این منطقه با اکبر عیسی زاده رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه استان، دیدار و گفتگو کرد.
در روند این دیدار، مدیران سازمان‌های مذکور برای همکاری فی مابین شهرداری منطقه ۲ تبریز و دفتر وزارت امور خارجه استان، تاکید کردند.