خواستگاری یک دختر روس از بازیکن تیم ملی ایران
خواستگاری یک دختر روس از بازیکن تیم ملی ایران

یک دختر روس به رضاییان بازیکن تیم ملی ایران ابراز علاقه نمود. به گزارش قلم پرس، یک دختر روس با حضور در محل هتل تیم ملی ایران  از رامین رضاییان خواستگاری کرده است.زمانی که این خبر به گوش کی روش رسیده خندیده و گفته است این مسایل طبیعی بوده و دفعه قبل هم از علیرضا […]

یک دختر روس به رضاییان بازیکن تیم ملی ایران ابراز علاقه نمود.

به گزارش قلم پرس، یک دختر روس با حضور در محل هتل تیم ملی ایران  از رامین رضاییان خواستگاری کرده است.زمانی که این خبر به گوش کی روش رسیده خندیده و گفته است این مسایل طبیعی بوده و دفعه قبل هم از علیرضا حقیقی خواستگاری کرده بودند.