طی حکمی از سوی یعقوب هوشیار، شهردار کلانشهر تبریز، حمید شاهوردی به عنوان سرپرست شهرداری منطقه ۱ تبریز انتخاب و معرفی شد. به گزارش قلم پرس، مراسم معارفه سرپرست شهرداری منطقه ۱ تبریز ظهر امروز با حضور مهدی یوسفی، معاون هماهنگی امور مناطق و مدیران این منطقه برگزار شد.طی حکمی از سوی یعقوب هوشیار، شهردار کلانشهر تبریز، حمید شاهوردی به عنوان سرپرست شهرداری منطقه ۱ تبریز انتخاب و معرفی شد.

به گزارش قلم پرس، مراسم معارفه سرپرست شهرداری منطقه ۱ تبریز ظهر امروز با حضور مهدی یوسفی، معاون هماهنگی امور مناطق و مدیران این منطقه برگزار شد.