حرکت  به سوی اشتغالزایی و حمایت از رونق تولید  
حرکت  به سوی اشتغالزایی و حمایت از رونق تولید  

مدیریت مجموعه مس ستاری گفت: با ارایه طرح توجیهی صنعتی و امکان استفاده از منابع مالی اعتباری بتوانیم گام‌های مهمی را در راستای اشتغال زایی و رونق تولید در شرایط اقتصاد مقاومتی برداریم

جعفر ستاری در گفت و گو با خبرنگار قلم پرس ، اصلی ترین اهداف خود  را تهیه و توزیع شینه و  باسبارمسی باکیفیت برتر ، قیمت رقابتی و تحویل فوری معرفی کرده و ادامه می‌دهد : مجموعه مس ستاری در دهه ۰۷ با تکیه بر زمینه شغلی و فعالیت درزمینه صنعت سیم و کابل سازی باتلفیق علمی آکادمیک مهندسی برق الکترونیک و تجربه عملی صنعت سیم و کابل با رویکرد علمی و مطالعه و شناخت بازار در ابتدای دهه ۰۷ تمرکز خود را برتهیه و تأمین  مواد اولیه مسی معطوف نمود و به عنوان مرکز تهیه و تأمین مواد اولیه مسی فعالیت خود را  گسترش داد و با نام تجاری مس ستاری به عنوان برندی مطمئن برفعالیت‌های خود افزود.

کیفیت برتر، قیمت رقابتی و تحویل فوری

وی اضافه می کند : از ابتدای دهه ۰۷ تاکنون با توجه به زمینه علمی آکادمیک مهندسی برق وکارشناسی ارشد مهندسی صنایع ، توفیق آشنایی و ورود به صنعت تولید انواع  تابلوهای برق فشار ضعیف و فشار متوسط وافتخار همکاری با یکی از بزرگترین و معتبرترین کارخانجات تولید تابلو برق ، بخش تخصصی خود را در زمینه تهیه و تأمین و توزیع شینه )  باسبارمسی( مورد استفاده در تابلوهای برق متمرکز نمود . با توجه به نیاز بازار امروزی و نیاز تولید کنندگان صنعت مذکور به باسبارهای مسی ، مجموعه مس ستاری با خط مشی‌های  ذیل گام های مهم و اساسی را برداشت :

۱ـ تهیه و تأمین و توزیع شینه و باسبارمسی با سطح کیفیت برتر

۲ـ تهیه و تأمین و توزیع شینه و باسبارمسی باقیمت رقابتی

۳ـ تهیه و تأمین و توزیع شینه و باسبارمسی با تحویل فوری و آسان

مدیریت مس ستاری با اشاره به لزوم استفاده از باسبار در توزیع برق بیان می کند : باسبار از نوعی تسمه شینه مسی که به روش ریخته گری خاص کانفورم درایران تهیه و تولید می شود که از مشهورترین مرکز تولید کننده باسبار میتوان به مجتمع شهید باهنر و شرکت مسبارکاوه اشاره کرد که این مجموعه نماینده شرکت مسبارکاوه درتبریز می‌باشد.

وی ۳ محوراساسی نوآوری درروش بازارسنجی Marketting  در مجموعه مس ستاری را چنین بیان می‌کند :  امکان سنجی و برآورد ظرفیت های بالقوه و بالفعل تقاضا وکشش بازاروصنایع مورد استفاده ، تغییروبهینه سازی ساختارعدم موجودی کافی وتحویل تأخیری کالا به ساختارموجودیت  کافی و تحویل فوری و  تغییرساختار قیمت های غیررقابتی به ساختار قیمت های رقابتی.

پشتیبانی و حمایت از رونق تولید

ستاری ادامه می‌دهد : تلاش درجهت تحقق ۳ مورد فوق الذکر با توجه به شرایط اقتصادی موجود جامعه و درک  شرایط اقتصاد مقاومتی و لزوم توجه به رونق تولید با الطاف الهی باعث شده که این مجموعه کوچک درحد وسع و توانایی کوچک خود کمک قابل توجهی را در راستای اجرای موارد فوق الذکر و نهایتاً عمل به اقتصاد مقاومتی درراستای پشتیبانی و حمایت از رونق تولید کنندگان تابلو برق به عنوان تهیه و تأمین کننده مناسب با ۳ اصل : کیفیت برتر ، قیمت رقابتی و تحویل فوری گام مهمی را ایفا نماید .

اختصاص یافتن بخشی از درآمد مجموعه به امور خیریه

وی بیان می‌کند :  ازبرنامه های آتی این مجموعه ، امکان سنجی و مطالعات نیاز و تقاضای مصرف کنندگان  کارخانجات تولیدی و بررسی ظرفیت های بالقوه و بالفعل و حرکت به سمت تولید شینه و باسبارمسی درشهر اولین‌ها  می باشد که با استانداردهای درجه یک بتوانیم  درشهرتبریز راه ندازی کرده و با ارایه طرح توجیهی صنعتی و امکان استفاده از منابع مالی اعتباری بتوانیم گام‌های مهمی را در راستای اشتغال زایی و رونق تولید در شرایط اقتصاد مقاومتی برداریم و اگر لیاقت  و توفیق الهی میسر گردد  در کنار مسئله اشتغال زایی ، اختصاص دادن بخشی از درآمد این مجموعه به امورخیریه از برنامه های آتی این مجموعه خواهد بود .

ستاری در پایان خاطرنشان می‌کند : به امیدآنکه نیت خیرخواهانه و خیریه محور مجموعه کوچک ما منجر به نقش آفرینی در شرایط  اقتصاد مقاومتی و کمک به رونق تولید گردد .