معاون خدمات شهری شهرداری منطقه ۸ تبریز از رفع خطر و افزایش ایمنی معابر این منطقه با جوشکاری درپوش‌های فاضلاب در معابر سطح حوزه خبر داد. به گزارش قلم پرس، امیررضا مهدی زاده با اعلام این مطلب افزود: در این عملیات، درپوش‌های فاضلاب و نرده‌های باغچه‌ها در معابر سطح حوزه جوشکاری شده و رفع خطر شد.معاون خدمات شهری شهرداری منطقه ۸ تبریز از رفع خطر و افزایش ایمنی معابر این منطقه با جوشکاری درپوش‌های فاضلاب در معابر سطح حوزه خبر داد.

به گزارش قلم پرس، امیررضا مهدی زاده با اعلام این مطلب افزود: در این عملیات، درپوش‌های فاضلاب و نرده‌های باغچه‌ها در معابر سطح حوزه جوشکاری شده و رفع خطر شد.