به گزارش شهریار، احد یعقوبی در تشریح این خبر گفت: نیروهای خدمات شهری و اجرایی منطقه طی فروردین ماه سال جاری نسبت به جمع آوری ۲ هزار و ۷۰۰ تن نخاله که شامل نخاله های حاصل از خاکبرداری و تسطیح، نخاله های فضای سبز و مصالح ساختمانی بوده، اقدام کرده اند.وی همچنین از حذف موانع […]

به گزارش شهریار، احد یعقوبی در تشریح این خبر گفت: نیروهای خدمات شهری و اجرایی منطقه طی فروردین ماه سال جاری نسبت به جمع آوری ۲ هزار و ۷۰۰ تن نخاله که شامل نخاله های حاصل از خاکبرداری و تسطیح، نخاله های فضای سبز و مصالح ساختمانی بوده، اقدام کرده اند.
وی همچنین از حذف موانع فیزیکی به تعداد ۲ هزار عدد در سطح منطقه طی ماه گذشته خبر داد.
یعقوبی در بخش دیگری از سخنان خود امحاء دیوار نوشته و سفیدکاری دیوارها را هزار و ۷۰۰ متر مربع عنوان کرد که در راستای زیباسازی، پاکسازی و رفع آلودگی های بصری و زیست محیطی صورت گرفته است.