زواید بصری و تابلوهای غیرمجاز اصناف در سطح منطقه ۲ توسط نیروهای سازمان سیما، منظر و فضای سبز جمع آوری شد. به گزارش قلم پرس، در این اقدام که در راستای ساماندهی و پاکسازی فضاهای عمومی شهر از زواید بصری و تابلوهای غیر مجاز صورت گرفت، حدود ۶۴ تابلو و استند تبلیغاتی مربوط به اصناف […]زواید بصری و تابلوهای غیرمجاز اصناف در سطح منطقه ۲ توسط نیروهای سازمان سیما، منظر و فضای سبز جمع آوری شد.

به گزارش قلم پرس، در این اقدام که در راستای ساماندهی و پاکسازی فضاهای عمومی شهر از زواید بصری و تابلوهای غیر مجاز صورت گرفت، حدود ۶۴ تابلو و استند تبلیغاتی مربوط به اصناف و کسبه جمع آوری شد.