معاون گردشگری آذربایجان شرقی از تقویت و گسترش سفرهای تابستانی به روستاهای شهرستان اسکو خبر داد.


معاون گردشگری آذربایجان شرقی از تقویت و گسترش سفرهای تابستانی به روستاهای شهرستان اسکو خبر داد.