معاون گردشگری آذربایجان شرقی از تقویت روابط و همکاری‌های استان و کشور عراق باهدف توسعه گردشگری بین‌المللی خبر داد.


معاون گردشگری آذربایجان شرقی از تقویت روابط و همکاری‌های استان و کشور عراق باهدف توسعه گردشگری بین‌المللی خبر داد.