معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه هنر اسلامی تبریز در بازدید از عینالی، این تفرجگاه را محلی مناسب برای انجام پروژه های معماری و چند رسانه ای دانست. به گزارش قلم پرس، سید علی فارغ معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه هنر اسلامی تبریز به همراه بابک دانش پناه مدیرعامل سازمان عون بن علی، از […]معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه هنر اسلامی تبریز در بازدید از عینالی، این تفرجگاه را محلی مناسب برای انجام پروژه های معماری و چند رسانه ای دانست.

به گزارش قلم پرس، سید علی فارغ معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه هنر اسلامی تبریز به همراه بابک دانش پناه مدیرعامل سازمان عون بن علی، از تفرجگاه عینالی بازدید و در جریان فعالیت‌های این سازمان قرار گرفت.