به گزارش شهریار، روح الله رشیدی در رابطه با پروژه تقاطع غیرهمسطح ارتش گفت: شهرداری هر چه در توان دارد برای تقاطع ارتش گذاشته است.  وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی پروژه‌های تقاطع غیرهمسطح شهری گفت: در چهار ماه اخیر، تقاطع غیرهمسطح ارتش ۱۰ درصد پیشرفت دارد و کلا به ۳۰ درصد رسیده است و […]

به گزارش شهریار، روح الله رشیدی در رابطه با پروژه تقاطع غیرهمسطح ارتش گفت: شهرداری هر چه در توان دارد برای تقاطع ارتش گذاشته است. 

وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی پروژه‌های تقاطع غیرهمسطح شهری گفت: در چهار ماه اخیر، تقاطع غیرهمسطح ارتش ۱۰ درصد پیشرفت دارد و کلا به ۳۰ درصد رسیده است و  تقاطع غیرهمسطح شهید فروزنده هم ۲۶ درصد پیشرفت دارد که ۱۱ درصد آن برای چهار ماه اخیر است.

وی اضافه کرد: پل رسالت صفر درصد بود که در چهار ماه اخیر ۱۰ درصد شده است و یکی از پل‌های شهید فهمیده صفر درصد بود که در چهار ماه اخیر ۱۰ درصد پیشرفت داشته است. ‌