سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌های اربابان رجوع همره با نظارت و تقویت واحدهای نظارتی تأکید کرد. به گزارش قلم پرس، محمد عزتی پیش از ظهر امروز در نشست شورای معاونان شهرسازی و معماری شهرداری‌های مناطق دهگانه تبریز اظهار کرد: افزایش هماهنگی میان مدیران معاونت شهرسازی و معماری منجر […]سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌های اربابان رجوع همره با نظارت و تقویت واحدهای نظارتی تأکید کرد.

به گزارش قلم پرس، محمد عزتی پیش از ظهر امروز در نشست شورای معاونان شهرسازی و معماری شهرداری‌های مناطق دهگانه تبریز اظهار کرد: افزایش هماهنگی میان مدیران معاونت شهرسازی و معماری منجر به تسریع امور و در نتیجه افزایش رضایتمندی شهروندان و تکریم ارباب رجوع می شود.
وی افزود: علاوه بر تسریع پرونده های ارباب رجوع نباید از مقوله نظارت و به ویژه تقویت واحدهای نظارتی پروانه های ساختمانی غافل بود و مدیران مناطق بایستی همواره نظارت مستمر را در دستور کار خود داشته باشند.