شهردار منطقه ۱۰ تبریز از تداوم اجرای عملیات آسفالت‌ریزی کوی نوروزی شمس تبریزی خبر داد. به گزارش قلم پرس، موسی زارعی در خصوص اجرای این پروژه گفت: در تداوم ارائه خدمات محله‌محور، با هدف تامین آرامش و آسایش شهروندان و ارتقای کیفی و بهسازی معابر از سوی معاونت فنی عمرانی منطقه، آسفالت‌ریزی کوچه نوروزی خیابان […]شهردار منطقه ۱۰ تبریز از تداوم اجرای عملیات آسفالت‌ریزی کوی نوروزی شمس تبریزی خبر داد.

به گزارش قلم پرس، موسی زارعی در خصوص اجرای این پروژه گفت: در تداوم ارائه خدمات محله‌محور، با هدف تامین آرامش و آسایش شهروندان و ارتقای کیفی و بهسازی معابر از سوی معاونت فنی عمرانی منطقه، آسفالت‌ریزی کوچه نوروزی خیابان شمس تبریزی همچنان در حال اجرا است.
وی سهولت تردد اهالی ساکن در کوی مذکور را از اهم اهداف اجرای این عملیات عنوان کرد و افزود: برای آسفالت‌ریزی کوی مذکور، تاکنون ۲۰۰ تن آسفالت در قالب آسفالت‌ریزی اساسی توزیع شده است و این عملیات همچنان ادامه دارد.
زارعی اظهار کرد: نیروهای معاونت فنی و عمرانی منطقه قبل از انجام عملیات آسفالت‌ریزی اساسی، ناهمواری‌های سطح کوی را مناسب‌سازی و تسطیح کرده و با زیرسازی‌های لازم، کوی مذکور را برای آسفالت‌ریزی آماده کرده بودند.
شهردار منطقه ۱۰ رعایت اصول فنی را از شاخصه‌های مهم برنامه‌های آسفالت‌ریزی منطقه عنوان کرد و گفت: آسفالت‌ریزی مطابق اصول فنی و با نظارت کامل اجرا می‌شود.