در تداوم بهسازی پل‌های عابرگذر سطح حوزه شهرداری منطقه ۲ تبریز، ساماندهی سه پل عابرپیاده به انجام رسید. به گزارش قلم پرس، موسی علی پور شهردار منطقه ۲ از تداوم عملیات بهسازی پل‌های عابر پیاده سطح حوزه و انجام ساماندهی سه پل عابرگذر توسط معاونت فنی و عمرانی این منطقه خبر داد. وی از بهسازی […]در تداوم بهسازی پل‌های عابرگذر سطح حوزه شهرداری منطقه ۲ تبریز، ساماندهی سه پل عابرپیاده به انجام رسید.

به گزارش قلم پرس، موسی علی پور شهردار منطقه ۲ از تداوم عملیات بهسازی پل‌های عابر پیاده سطح حوزه و انجام ساماندهی سه پل عابرگذر توسط معاونت فنی و عمرانی این منطقه خبر داد.
وی از بهسازی پل عابر پیاده میدان ائل گلی واقع در پرترددترین مسیر سطح حوزه این منطقه خبر داد و گفت: کف این پل با استفاده از رنگ اپوکسی به صورت ضدلغزش رنگ‌آمیزی شده و قسمتی از نرده‌های آن هم به منظور زیباسازی بصری، ساماندهی و رنگ‌آمیزی شده است.
شهردار منطقه ۲ از اتمام بهسازی پل میدان پیشقدم در مسیر کمربندی میانی هم خبر داد و افزود: ساماندهی این پل با تعویض سایه‌بان‌های شکسته و ایجاد سطوح ضد لغزش برای تردد بدون حادثه عابران و انجام رنگ‌آمیزی بدنه پل در راستای زیباسازی شهری، به انجام رسیده است.
وی اضافه کرد: در امتداد این عملیات، همچنین پل عابرگذر جاده باسمنج در مقابل ورودی شهرک پرواز با هدف ارتقای سیمای بصری شهر، ساماندهی و رنگ‌آمیزی شده است.