تداوم اجرای عملیات هرس فرم‌دهی ارقام ردیفی در فضاهای سبز سطح تبریز
تداوم اجرای عملیات هرس فرم‌دهی ارقام ردیفی در فضاهای سبز سطح تبریز

اجرای عملیات هرس فرم‌دهی ارقام ردیفی سطح شهر تبریز با تلاش نیروهای حوزه فضای سبز تبریز تداوم دارد. به گزارش قلم پرس، پس از برگزاری دوره های بازآموزی هرس فرم دهی درختچه های زینتی و و پرچین های سبز برای کارشناسان و اکیپ های هرس شرکت‌های فضای سبز و نیز ناظران دستگاه نظارت سازمان سیما، […]اجرای عملیات هرس فرم‌دهی ارقام ردیفی سطح شهر تبریز با تلاش نیروهای حوزه فضای سبز تبریز تداوم دارد.

به گزارش قلم پرس، پس از برگزاری دوره های بازآموزی هرس فرم دهی درختچه های زینتی و و پرچین های سبز برای کارشناسان و اکیپ های هرس شرکت‌های فضای سبز و نیز ناظران دستگاه نظارت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری که به منظور ارتقای سطح عملکرد اکیپ های هرس حوزه فضای سبز تبریز صورت گرفت، اجرای این طرح در سطح شهر زیر نظر اساتید مجرب آغاز شد.  
این طرح همچنان در سطح شهر در حال اجرا است و تا فرم‌دهی به همه ارقام ردیفی، درختچه های زینتی و پرچین های سبز تداوم می یابد.  
تغذیه مناسب، جلوگیری و کنترل آفات و بیماری‌های گیاهی، استفاده مناسب از منابع به ویژه نور آفتاب، رشد و نمو مناسب و نیز ایجاد چشم انداز محیطی زیبا و منظم از جمله اهداف اجرای عملیات هرس فرم دهی ارقام ردیفی و درختچه های زینتی در سطح شهر است.