تخریب یک واحد مسکونی در بیرق/ زمین لرزه خسارت جانی نداشته است
تخریب یک واحد مسکونی در بیرق/ زمین لرزه خسارت جانی نداشته است

به گزارش قلم پرس، بنا بر اعلام امدادونجات هلال احمر، طبق ارزیابی تیمهای اعزامی ۵روستای اطراف باسمنج-۶روستای مسیر آلانک-۴روستای مسیر ایرانک-۴روستای مسیر ایمن آپ-۵روستا در مسیر بیرق ارزیابی شده که خسارات جزئی به منازل مسکونی ایجاد شده ویک واحدمسکونی روستایی دربیرق تخریب شده است تاکنون زلزله تلفات جانی در بر نداشته است

به گزارش قلم پرس، بنا بر اعلام امدادونجات هلال احمر، طبق ارزیابی تیمهای اعزامی ۵روستای اطراف باسمنج-۶روستای مسیر آلانک-۴روستای مسیر ایرانک-۴روستای مسیر ایمن آپ-۵روستا در مسیر بیرق ارزیابی شده که خسارات جزئی به منازل مسکونی ایجاد شده ویک واحدمسکونی روستایی دربیرق تخریب شده است

تاکنون زلزله تلفات جانی در بر نداشته است