معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸ از تداوم عملیات مرمتی و استحکام‌بخشی خانه تاریخی کلکته چی مطابق نقشه ها و طرح اولیه این خانه خبر داد. به گزارش قلم پرس، اورنگ رسولی معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸، ضمن اعلام خبر فوق، گفت: با توجه به فرسودگی دیوارها و ستونها و تخریب بخش وسیعی از خانه تاریخی […]معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸ از تداوم عملیات مرمتی و استحکام‌بخشی خانه تاریخی کلکته چی مطابق نقشه ها و طرح اولیه این خانه خبر داد.

به گزارش قلم پرس، اورنگ رسولی معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸، ضمن اعلام خبر فوق، گفت: با توجه به فرسودگی دیوارها و ستونها و تخریب بخش وسیعی از خانه تاریخی کلکته چی و به منظور احیای دوباره این خانه تاریخی، شهرداری منطقه ۸ عملیات استحکام بخشی و پایدارسازی این خانه تاریخی را مطابق طرح و نقشه سابق این خانه، آغاز کرده و در فاز نخست این طرح، دیوارها و سقف‌های تخریب شده خانه، احیا و بازسازی می شود.
وی افزود: متاسفانه به‌دلیل عدم مرمت و نگهداری مناسب، وضعیت این خانه تاریخی در وضعیت نامناسبی بود که بر این اساس عملیات مرمتی این خانه تاریخی را طی ماه های اخیر آغاز کرده و طی روزهای اخیر نیز تخته کوبی تیرهای سقف طنبی را اجرا کردیم.
رسولی گفت: امیدواریم به زودی شاهد بازسازی و احیای خانه کلکته چی باشیم.