تاب آوری بخش خصوصی در آذربایجان شرقی نسبت به سایر استان ها بهتر است
تاب آوری بخش خصوصی در آذربایجان شرقی نسبت به سایر استان ها بهتر است

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو گفت: خوشبختانه تاب آوری بخش خصوصی در آذربایجان شرقی نسبت به سایر استان ها بهتر است این موضوع قوی بودن بخش خصوصی را نشان می دهد چرا که بخش خصوصی ما ریشه دارتر و منسجم تر است.

به گزارش قلم پرس، روح‌الله متفکر آزاد در نشست تحلیل و بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با حضور فعالان بخش خصوصی آذربایجان شرقی، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان توسط مرکز پژوهش های اتاق تبریز و مجمع نمایندگان استان در محل این اتاق برگزار شد، با اشاره به نقاط قوت و ضعف بودجه سال آینده  اظهار داشت: یکی از نقاط قوت بودجه سال آینده این است که میزان درآمدها و هزینه ها در حوزه عمومی کشور، ۲۸ درصد بالانس منفی دارد و این موضوع خوبی است به این معنا که در بودجه، دولت بار کمی بر دوش تولیدکنندگان تحمیل می کند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو افزود: کشور در وضعیت عادی نیست بنابراین برای این که بخواهیم به دولت و بخش خوصی کمک کنیم باید به حل مسائل به صورت ریشه ای کمک کنیم
وی ادامه داد: خوشبختانه تاب آوری بخش خصوصی در آذربایجان شرقی نسبت به سایر استان ها بهتر است این موضوع قوی بودن بخش خصوصی را نشان می دهد چرا که بخش خصوصی ما ریشه دارتر و منسجم تر است.