شهردار تبریز از پایان روزشمار احداث تقاطع غیرهمسطح شهید فروزنده در سی‌ام آبان سال جاری خبر داد. به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار در ادامه بازدید از پروژه‌های عمرانی، از تقاطع غیرهمسطح شهید فروزنده نیز بازدید و دستورات لازم برای ادامه کار این پروژه را صادر کرد.شهردار تبریز از پایان روزشمار احداث تقاطع غیرهمسطح شهید فروزنده در سی‌ام آبان سال جاری خبر داد.

به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار در ادامه بازدید از پروژه‌های عمرانی، از تقاطع غیرهمسطح شهید فروزنده نیز بازدید و دستورات لازم برای ادامه کار این پروژه را صادر کرد.