اولین جلسه برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت برگزاری نمایشگاه هنرهای دستی با حضور معاون اداری و مالی سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری تبریز و هیئت مدیره نمایشگاه و دیگر مسئولان ذیربط برگزار شد. به گزارش قلم پرس، اولین جلسه برنامه‌ریزی و هماهنگی نمایشگاه هنرهای دستی پایانه مسافربری شهرداری تبریز با حضور اسماعیل شاهی معاون اداری و مالی، روابط عمومی، رئیس […]اولین جلسه برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت برگزاری نمایشگاه هنرهای دستی با حضور معاون اداری و مالی سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری تبریز و هیئت مدیره نمایشگاه و دیگر مسئولان ذیربط برگزار شد.

به گزارش قلم پرس، اولین جلسه برنامه‌ریزی و هماهنگی نمایشگاه هنرهای دستی پایانه مسافربری شهرداری تبریز با حضور اسماعیل شاهی معاون اداری و مالی، روابط عمومی، رئیس اداره برنامه ریزی و اعضای هیئت مدیره بازارچه نمایشگاهی هنرهای دستی پایانه‌های مسافربری شهرداری تبریز برگزار شد.