برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی قره قیه مشروط به ثبات در شرایط جوی است
برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی قره قیه مشروط به ثبات در شرایط جوی است

با توجه به نزدیک شدن زمان برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی عشایر قره قیه، با وجود شرایط ناپایدار جوی در کشور برگزاری آن مشروط شده است. با توجه به هماهنگی به عمل آمده بین مدیرکل ورزش و جوانان استان و فرماندار شهرستان کلیبر، برگزاری این جشنواره برگزاری این جشنواره مشروط به وجود ثبات در شرایط جوی […]

با توجه به نزدیک شدن زمان برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی عشایر قره قیه، با وجود شرایط ناپایدار جوی در کشور برگزاری آن مشروط شده است.

با توجه به هماهنگی به عمل آمده بین مدیرکل ورزش و جوانان استان و فرماندار شهرستان کلیبر، برگزاری این جشنواره برگزاری این جشنواره مشروط به وجود ثبات در شرایط جوی منطقه است

بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی استان مبنی بر وجود توده هوای ناپایدار در منطقه کلیبر در آن محدوده زمانی، حساسیت فرماندار و مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجانشرقی نسبت به تامین سلامت شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان در این جشنواره برانگیخته شده و در چنین مواردی حفظ سلامتی شهروندان اولویت شماره یک است.

لذا چنانچه در روزهای آتی، تاییدیه هواشناسی استان نسبت به ثبات وضع آب و هوای آن شهرستان اخذ شود، بعد از صدور مجوز برگزاری از سوی فرماندار شهرستان کلیبر، جشنواره فرهنگی ورزشی عشایر قره قیه برگزار خواهد شد.