برنامه ریزی و اصلاح امور نقطه قوت دوره پنجم شورای اسلامی شهر است
برنامه ریزی و اصلاح امور نقطه قوت دوره پنجم شورای اسلامی شهر است

به گزارش شهریار، شهرام دبیری در جریان افتتاح مجموعه پروژه های تکمیل طرح تبادل اتحاد ملی ضمن تبریک روز شوراها اظهار کرد: شوراها نهادهای مدنی هستند که در جامعه توسعه یافته و مردم سالاری دینی را مطرح کرده اند و طی پنج دوره، سیر تکاملی داشته و به خوبی در شهرهای مختلف نهادینه شده اند. […]

به گزارش شهریار، شهرام دبیری در جریان افتتاح مجموعه پروژه های تکمیل طرح تبادل اتحاد ملی ضمن تبریک روز شوراها اظهار کرد: شوراها نهادهای مدنی هستند که در جامعه توسعه یافته و مردم سالاری دینی را مطرح کرده اند و طی پنج دوره، سیر تکاملی داشته و به خوبی در شهرهای مختلف نهادینه شده اند. مردم با انتخاب اعضای شورا، نظر خود را در مورد مسائل مختلف شهر مطرح و مشارکت می کنند.

او ادامه داد: در دوره فعلی مدیریت شهری نیز کارهای خوبی در بحث برنامه ریزی داشته ایم و چشم انداز ۱۲ ساله و برنامه پنج ساله که تمامی احکام آن تصویب شده، تدوین شده است و بودجه ریزی نیز بر اساس آن انجام می شود. این کار به صورت علمی و کارشناسی انجام شده و در آینده هم ادامه خواهد یافت.

رئیس شورای شهر تبریز عنوان کرد: در زمینه اصلاح کارهای شهرداری و شفافیت، در دوره فعلی کارهای خوبی انجام شده است و اکثر پروژه ها با مناقصه عمومی برگزار می شود تا مردم در جریان برگزاری مناقصه ها و اجرای پروژه ها قرار بگیرند.

او افزود: یکی از مهم ترین موارد این دوره، این بوده که مشارکت مردم در برنامه های ما افزایش یافته است. ما کارهای فرهنگی، عمرانی، رفاهی و … را انجام داده ایم اما موقعی می توانیم ادعا کنیم عملکرد ما خوب بوده که مشارکت مردم را همراه خود داشته باشیم و در این زمینه تلاش زیادی کردیم.

دبیری گفت: تبریز شهر اولین ها و تمیزترین شهر ایران است که این اتفاق در سایه مدیریت شهرداری و زحمات کارگران زحمتکش و ایثارگر ما است.