به گزارش شهریار، شهرام دبیری در جریان افتتاح مجموعه پروژه های تکمیل طرح تبادل اتحاد ملی ضمن تبریک روز شوراها اظهار کرد: شوراها نهادهای مدنی هستند که در جامعه توسعه یافته و مردم سالاری دینی را مطرح کرده اند و طی پنج دوره، سیر تکاملی داشته و به خوبی در شهرهای مختلف نهادینه شده اند. […]

به گزارش شهریار، شهرام دبیری در جریان افتتاح مجموعه پروژه های تکمیل طرح تبادل اتحاد ملی ضمن تبریک روز شوراها اظهار کرد: شوراها نهادهای مدنی هستند که در جامعه توسعه یافته و مردم سالاری دینی را مطرح کرده اند و طی پنج دوره، سیر تکاملی داشته و به خوبی در شهرهای مختلف نهادینه شده اند. مردم با انتخاب اعضای شورا، نظر خود را در مورد مسائل مختلف شهر مطرح و مشارکت می کنند.

او ادامه داد: در دوره فعلی مدیریت شهری نیز کارهای خوبی در بحث برنامه ریزی داشته ایم و چشم انداز ۱۲ ساله و برنامه پنج ساله که تمامی احکام آن تصویب شده، تدوین شده است و بودجه ریزی نیز بر اساس آن انجام می شود. این کار به صورت علمی و کارشناسی انجام شده و در آینده هم ادامه خواهد یافت.

رئیس شورای شهر تبریز عنوان کرد: در زمینه اصلاح کارهای شهرداری و شفافیت، در دوره فعلی کارهای خوبی انجام شده است و اکثر پروژه ها با مناقصه عمومی برگزار می شود تا مردم در جریان برگزاری مناقصه ها و اجرای پروژه ها قرار بگیرند.

او افزود: یکی از مهم ترین موارد این دوره، این بوده که مشارکت مردم در برنامه های ما افزایش یافته است. ما کارهای فرهنگی، عمرانی، رفاهی و … را انجام داده ایم اما موقعی می توانیم ادعا کنیم عملکرد ما خوب بوده که مشارکت مردم را همراه خود داشته باشیم و در این زمینه تلاش زیادی کردیم.

دبیری گفت: تبریز شهر اولین ها و تمیزترین شهر ایران است که این اتفاق در سایه مدیریت شهرداری و زحمات کارگران زحمتکش و ایثارگر ما است.