به گزارش شهریار، در راستای تسهیل در تردد شهروندان و تأمین امنیت و ایمنی آنان، عملیات برف روبی و محلول پاشی در تمامی مسیرهای اصلی سطح حوزه به همت اکیپ های زمستانی حوزه معاونت خدمات شهری و اجرائی منطقه انجام شد. گفتنی است همزمان با عملیات بازگشایی معابر اصلی، برف روبی و پاکسازی معابر فرعی […]

به گزارش شهریار، در راستای تسهیل در تردد شهروندان و تأمین امنیت و ایمنی آنان، عملیات برف روبی و محلول پاشی در تمامی مسیرهای اصلی سطح حوزه به همت اکیپ های زمستانی حوزه معاونت خدمات شهری و اجرائی منطقه انجام شد.

گفتنی است همزمان با عملیات بازگشایی معابر اصلی، برف روبی و پاکسازی معابر فرعی نیز بر حسب درجه بندی معابر و با مشارکت شهروندان در سطح نواحی سه گانه منطقه اجرا می‌شود.