سرپرست معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری کلانشهر تبریز از سطح حوزه منطقه ۷ تبریز بازدید کرد. به گزارش قلم پرس، جواد صدیقی در بازدید از منطقه ۷، روند اجرای عملیات و ارائه خدمات در سطح حوزه را مورد ارزیابی قرار داد. وی از فعالیت‌ها و اقدامات صورت گرفته در کارگاه امانی، بازدید کرده و […]سرپرست معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری کلانشهر تبریز از سطح حوزه منطقه ۷ تبریز بازدید کرد.

به گزارش قلم پرس، جواد صدیقی در بازدید از منطقه ۷، روند اجرای عملیات و ارائه خدمات در سطح حوزه را مورد ارزیابی قرار داد.
وی از فعالیت‌ها و اقدامات صورت گرفته در کارگاه امانی، بازدید کرده و ضمن مثبت ارزیابی کردن فعالیت‌های انجام شده در کارگاه،  گفت: فعالیت و تلاش‌های همکاران خدمات شهری و اجرایی شهرداری منطقه ۷ در کارگاه امانی در راستای مدیریت هزینه‌ها و افزایش تولیدات در این حوزه، موثر و قابل تقدیر است.
صدیقی همچنین خدمات محله‌ای ارائه شده در سطح محلات و اقدامات صورت گرفته در فضای سبز را مورد بررسی قرار داد و از محلات بازدید کرد.