بازار تبریز، بزرگترین بازار سرپوشیده جهان است و به دلیل کم بود فضای معبر ها، دالان ها و گذرهایش عبور و مرور وسایل نقلیه، همچون وانت غیر ممکن است. برای همین حمل بار صاحبان حجره و مغازه داران ناگزیر بر عهده باربران است.هر روز کالا با وسایل نقلیه موتوری به خیابان دارایی تبریز آمده و […]

بازار تبریز، بزرگترین بازار سرپوشیده جهان است و به دلیل کم بود فضای معبر ها، دالان ها و گذرهایش عبور و مرور وسایل نقلیه، همچون وانت غیر ممکن است. برای همین حمل بار صاحبان حجره و مغازه داران ناگزیر بر عهده باربران است.هر روز کالا با وسایل نقلیه موتوری به خیابان دارایی تبریز آمده و از آنجا باربران به وسیله ی چرخ دستی ها، بار ها را به داخل بازار منتقل می کنند. بین باربران افرادی مشاهده می شود که سنشان به ۷۰ سال نیز می رسد که از دوره جوانی در بازار تبریز باربری می کرده اند

وحید عبدی ۰۱:۰۱ ۱۴۰۰-۱-۲۰

http://fna.ir/pisd