اولین نشست هماهنگی مسئولان ورزشی منطقه شمال‌غرب کشور و همچنین مسئولان ورزشی شهرداری‌های استان به میزبانی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز برگزار می‌شود. به گزارش قلم پرس، اولین نشست هماهنگی مسئولان ورزشی شهرهای تبریز، ارومیه، اردبیل و زنجان به میزبانی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری از ساعت ۱۱ چهارشنبه هفته جاری در محل ساختمان […]اولین نشست هماهنگی مسئولان ورزشی منطقه شمال‌غرب کشور و همچنین مسئولان ورزشی شهرداری‌های استان به میزبانی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز برگزار می‌شود.

به گزارش قلم پرس، اولین نشست هماهنگی مسئولان ورزشی شهرهای تبریز، ارومیه، اردبیل و زنجان به میزبانی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری از ساعت ۱۱ چهارشنبه هفته جاری در محل ساختمان مرکزی شهرداری تبریز برگزار می‌شود.