به گزارش شهریار، علی نوای باغبان در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تبریز اظهار کرد: تعرفه عوارض محلی باید قابل دفاع باشد چرا که بین شهرداری و شهروندان حاکم می‌شود. از سوی دیگر این تعرفه باید منطقی، متعادل و قابل قبول بوده تا تضمین‌کننده درآمد شهرداری باشد. باغبان با اشاره به افزایش میزان برخی بندهای این تعرفه […]

به گزارش شهریار، علی نوای باغبان در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تبریز اظهار کرد: تعرفه عوارض محلی باید قابل دفاع باشد چرا که بین شهرداری و شهروندان حاکم می‌شود. از سوی دیگر این تعرفه باید منطقی، متعادل و قابل قبول بوده تا تضمین‌کننده درآمد شهرداری باشد.

باغبان با اشاره به افزایش میزان برخی بندهای این تعرفه افزود: تعرفه امسال شهرداری، ۲۰ تا ۲۵ درصد در جدول محاسبات پروانه افزایش قائل شده و همچنین در جرایم ماده صد، ۳۰ درصد افزایش داشته است.

به گفته او، تعرفه عوارض محلی و بهای خدماتی شهرداردی تبریز در ازای ارائه خدمات است و هر سال به تصویب شورای شهر رسیده و در ۱۵ بهمن ماه آگهی شده و به مدت یک‌سال ملاک عمل شهرداری می‌شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز با بیان اینکه این تعرفه بخشی از درآمد شهرداری است، گفت: این تعرفه از اول تا آخر درآمد شهردار را مشخص می‌کند. چارچوب درآمدهای ما را تعرفه مشخص می‌کند و یکی از وظایف شورای شهر وضع قوانین عوارض محلی است.

باغبان خاطرنشان کرد: در کمیسیون برنامه و بودجه با تشکیل کمیته‌ای و در چند جلسه با حضور کارشناسان درآمد و شهرسازی، موضوع را بررسی و تغییرات موجود را بررسی و نظرات اصلاحی را ارائه کرده‌ایم.  

او یادآور شد: کمیسیون برنامه و بودجه آمادگی ارائه مصوبات کمیسیون در خصوص تعرفه را دارد و شورا می‌تواند در این خصوص هم نظر کمیسیون و هم نظر شهرداری را استماع و رای‌گیری کند.