علی اکبر گروسی در گفت وگو با میزان با اشاره به کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان آذربایجان غربی در سال گذشته افزود: تعداد ۲۷۸ نفر از محکومین تحت سامانه‌های الکترونیکی (پابند الکترونیک) قرار گرفته اند که استان آذربایجان غربی در این خصوص در رتبه دوم قرار دارد. وی ادامه داد: در سال گذشته ۴۶۱ فقره […]

علی اکبر گروسی در گفت وگو با میزان با اشاره به کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان آذربایجان غربی در سال گذشته افزود: تعداد ۲۷۸ نفر از محکومین تحت سامانه‌های الکترونیکی (پابند الکترونیک) قرار گرفته اند که استان آذربایجان غربی در این خصوص در رتبه دوم قرار دارد.

وی ادامه داد: در سال گذشته ۴۶۱ فقره توقف اجرای مجازات، تعداد ۴۸۱ مورد مشمول عفو، ۳۵۹ نفر مجازاتشان تعلیق و تعداد ۸۱۶ نفر مشمول آزادی شدند همچنین ۱۷۹۷ مورد از مرخصی پایان حبس برخوردار شده و تعداد ۷۵۰۳ نفر به مرخصی اعزام شده اند.

رییس کل دادگستری استان آذربایجان غربی تاکید کرد: همچنین تعداد ۱۵۰ نفر از محکومین مشمول قبولی اعسار از پرداخت محکوم شدند.

گروسی با بیان اینکه استفاده از مجازات جایگزین حبس در ۱۰ ماهه ابتدایی سال گذشته ۱۸ درصد افزایش یافته است، گفت: جمعیت کیفری زندان‌ها در ۱۰ ماهه سال ۹۹ به میزان ۹۰ درصد کاهش یافته است.

انتهای پیام/