معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸، از اصلاح و ترمیم سنگفرش های شکسته در حیاط عمارت شهرداری تبریز خبر داد. به گزارش شهریار، اورنگ رسولی با اعلام این خبر گفت: این عملیات به منظور استانداردسازی معابر منطقه ۸ و افزایش آسایش شهروندان انجام پذیرفته و طی آن سنگفرش محوطه عمارت ساعت، مرمت و ساماندهی شد.معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸، از اصلاح و ترمیم سنگفرش های شکسته در حیاط عمارت شهرداری تبریز خبر داد.

به گزارش شهریار، اورنگ رسولی با اعلام این خبر گفت: این عملیات به منظور استانداردسازی معابر منطقه ۸ و افزایش آسایش شهروندان انجام پذیرفته و طی آن سنگفرش محوطه عمارت ساعت، مرمت و ساماندهی شد.