به گزارش خبرگزاری فارس از مراغه، جواد کریمی‌اصل امروز در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشت:۱۱ مورد قلع و قمع تغییر کاربری اراضی در مراغه اجرا شد. وی گفت: با اجرای قلع و قمع تغییر کاربری اراضی یک هکتار از اراضی کشاورزی و باغی به چرخه تولید محصولات زراعی و میوه بازگردانده شد. کریمی‌اصل افزود: […]

به گزارش خبرگزاری فارس از مراغه، جواد کریمی‌اصل امروز در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشت:
۱۱ مورد قلع و قمع تغییر کاربری اراضی در مراغه اجرا شد.

وی گفت: با اجرای قلع و قمع تغییر کاربری اراضی یک هکتار از اراضی کشاورزی و باغی به چرخه تولید محصولات زراعی و میوه بازگردانده شد.

کریمی‌اصل افزود: این تغییر کاربری ها باستناد تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات با دستور قضایی برای یکپارچه کردن اراضی اجرا شده است.

وی اضافه کرد: در راستای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی در مراغه بیش از ۵۰ پرونده تشکیل شده است.

به گفته مدیر جهادکشاورزی مراغه، طبق ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۸۵ هر گونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، ساخت دیوار، برداشتن شن و ماسه جرم بوده و مجرمان به مراجع قضایی معرفی می شوند.

کریمی اصل افزود: در بزه تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، قلع و قمع بنا موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مذکور توسط مأموران جهادکشاورزی، پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم به تبع امر کیفری امکان پذیر است.

مراغه با داشتن ۲۳ هزار هکتار باغ و ۱۰۰ هکتار زمین زراعی از قطب های تولید محصولات باغی و زراعی در آذربایجان شرقی است.

انتهای پیام/۶۰۰۰۷