‌معاون خدمات شهری شهردار منطقه ۸ تبریز از اجرای لکه‌گیری آسفالت در معابر سطح حوزه خبر داد. به گزارش قلم پرس، امیر رضا مهدی زاده با اعلام این مطلب افزود: به دلیل حفاری‌های انجام یافته و خرابی آسفالت در برخی قسمت‌ها، طی روزهای اخیر بعد از کاترزنی و زیرسازی اصولی،  آسفالت‌ریزی مسیرهای خاقانی، روشنایی، طالقانی، صدر، […]‌معاون خدمات شهری شهردار منطقه ۸ تبریز از اجرای لکه‌گیری آسفالت در معابر سطح حوزه خبر داد.

به گزارش قلم پرس، امیر رضا مهدی زاده با اعلام این مطلب افزود: به دلیل حفاری‌های انجام یافته و خرابی آسفالت در برخی قسمت‌ها، طی روزهای اخیر بعد از کاترزنی و زیرسازی اصولی،  آسفالت‌ریزی مسیرهای خاقانی، روشنایی، طالقانی، صدر، اسفندیار، دانشسرا و کوی صمیمی توسط اکیپ آسفالت منطقه ۸، اجرا شده و آسفالت‌ریزی اساسی شد.