معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸ از اجرای عملیات اصلاح نشست زمین در خیابان طالقانی خبر داد. به گزارش قلم پرس، اورنگ رسولی ضمن اعلام خبرفوق گفت: طی روزهای گذشته مطلع شدیم نشست زمین در خیابان طالقانی روبروی اداره تعزیرات حکومتی صورت پذیرفته که عوامل فنی و عمرانی و خدماتی منطقه ۸، اقدام به […]معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸ از اجرای عملیات اصلاح نشست زمین در خیابان طالقانی خبر داد.

به گزارش قلم پرس، اورنگ رسولی ضمن اعلام خبرفوق گفت: طی روزهای گذشته مطلع شدیم نشست زمین در خیابان طالقانی روبروی اداره تعزیرات حکومتی صورت پذیرفته که عوامل فنی و عمرانی و خدماتی منطقه ۸، اقدام به رفع نشست زمین، در خیابان و پیاده رو های این مسیر کردند.
وی افزود: در قسمت پیاده رو این مسیر، اصلاح کفسازی و سنگفرش پیاده روها بعد از زیرسازی لازم توسط عوامل معاونت فنی و عمرانی منطقه ۸ انجام خواهد شد.