ترمیم آسفالت بلوار دکتر حسابی و خیابان سینا به منظور تسهیل عبور و مرور شهروندان توسط شهرداری منطقه ۲ تبریز به انجام رسید. به گزارش قلم پرس، موسی علی پور شهردار منطقه ۲ گفت: در تداوم ترمیم آسفالت معابر سطح حوزه توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه و در راستای سهولت تردد شهروندان از بلوار […]



ترمیم آسفالت بلوار دکتر حسابی و خیابان سینا به منظور تسهیل عبور و مرور شهروندان توسط شهرداری منطقه ۲ تبریز به انجام رسید.

به گزارش قلم پرس، موسی علی پور شهردار منطقه ۲ گفت: در تداوم ترمیم آسفالت معابر سطح حوزه توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه و در راستای سهولت تردد شهروندان از بلوار دکتر حسابی که از مهمترین مسیرهای عبوری شهر محسوب می‌شود، ترمیم آسفالت این مسیر با انجام درزگیری در هر دو باند شرقی و غربی مسیر به انجام رسید.
وی افزود: این عملیات به منظور افزایش عمر آسفالت با استفاده از قیر پلیمری به طور شبانه و از سوی اتوبان شهید کسائی به طرف بلوار دکتر حسابی و ابتدای راهنمائی در لاین‌های کندرو و تندرو مسیر به انجام رسیده است.
شهردار منطقه ۲ اظهار کرد: همچنین آسفالت خیابان سینا که از مسیرهای منتهی به جاده ائل گلی است، درزگیری و مرمت شد.