اکیپ‌های معاونت فنی و عمرانی منطقه ۱ در قالب طرح “نگهداشت شهری” اقدام به آغاز عملیات لکه گیری و چاله زدائی در مسیر خیابان عباسی کوی بهشتی و کوچه نارنجی کردند. به گزارش قلم پرس، اکیپ‌های معاونت فنی و عمرانی این منطقه در تداوم اجرای طرح “نگهداشت شهری” اقدام به آغاز اجرای لکه گیری و […]اکیپ‌های معاونت فنی و عمرانی منطقه ۱ در قالب طرح “نگهداشت شهری” اقدام به آغاز عملیات لکه گیری و چاله زدائی در مسیر خیابان عباسی کوی بهشتی و کوچه نارنجی کردند.

به گزارش قلم پرس، اکیپ‌های معاونت فنی و عمرانی این منطقه در تداوم اجرای طرح “نگهداشت شهری” اقدام به آغاز اجرای لکه گیری و چاله زدائی در مسیر خیابان عباسی کوی بهشتی در کوچه نارنجی کردند. این اقدام هم اکنون وارد فاز عملیاتی شده است.
این طرح در چند مسیر دیگر نیز به صورت همزمان توسط معاونت های فنی و عمرانی و خدماتی در قالب چند اکیپ مختلف انجام می شود.