​​​​​​​معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸ تبریز از آسفالت ریزی و لکه گیری کوی مجتهدیلر خبر داد. به گزارش قلم پرس، اورنگ رسولی ضمن اعلام خبر فوق افزود: به دلیل حفاری های انجام یافته و خرابی آسفالت این مسیر، طی روزهای اخیر آسفالت ریزی اساسی کوچه مجتهدیلر را که وضعیت نامناسبی داشته و شهروندان را دچار مشکل […]​​​​​​​معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸ تبریز از آسفالت ریزی و لکه گیری کوی مجتهدیلر خبر داد.

به گزارش قلم پرس، اورنگ رسولی ضمن اعلام خبر فوق افزود: به دلیل حفاری های انجام یافته و خرابی آسفالت این مسیر، طی روزهای اخیر آسفالت ریزی اساسی کوچه مجتهدیلر را که وضعیت نامناسبی داشته و شهروندان را دچار مشکل می کرد، توسط عوامل عمرانی منطقه ۸ اجرایی شده و آسفالت ریزی اساسی شد.
وی افزود: طی این طرح  کلیه نقاط نیازمند این کوی، آسفالت ریزی و لکه گیری شده وبالغ بر ۱۰تن آسفالت ریزی شد.