در تداوم عملیات آسفالت‌ریزی در سطح حوزه استحفاظی شهرداری منطقه ۳ تبریز، کوچه شهید صمد حدادی در خیابان ابوریحان، با ۱۱۰ تن آسفالت به صورت اساسی آسفالت‌ریزی شد. به گزارش قلم پرس، آسفالت فرسوده و کهنه و بتن‌های کوچه شهید صمد حدادی توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه ۳ در مساحت ۱۲۳۰ متر مربع، تخریب و […]در تداوم عملیات آسفالت‌ریزی در سطح حوزه استحفاظی شهرداری منطقه ۳ تبریز، کوچه شهید صمد حدادی در خیابان ابوریحان، با ۱۱۰ تن آسفالت به صورت اساسی آسفالت‌ریزی شد.

به گزارش قلم پرس، آسفالت فرسوده و کهنه و بتن‌های کوچه شهید صمد حدادی توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه ۳ در مساحت ۱۲۳۰ متر مربع، تخریب و جمع‌آوری شده و بعد از زیرسازی، آسفالت‌ریزی اساسی شد.
در ماه‌های گذشته، معاونت فنی و عمرانی منطقه ۳ در این کوچه پنج متری برای هدایت آبهای سطحی، به طول ۲۰۵ متر جدول‌گذاری از نوع دوبل باریک اجرا کرده بود.
عملیات‌ آسفالت‌ریزی اساسی و لکه‌گیری کوچه، کوی، معابر و خیابان‌های سطح حوزه استحفاظی منطقه ۳، توسط معاونت‌های فنی و عمرانی و خدمات شهری و اجرایی این منطقه به صورت مستمر اجرا می‌شود.